ب‍ررسی‌ ف‍ق‍هی‌ پ‍دیده‌ غ‍ن‍ا، م‍اهیت‌ و ح‍ک‍م‌ آن‌

30,000 تومان

book-preview

ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ دو م‍ق‍ال‍ه‌ در م‍س‍ال‍ه‌ غ‍ن‍ا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ “ک‍اوشی‌ ف‍ق‍هی‌ پیرام‍ون‌ ح‍قیق‍ت‌ و ح‍ک‍م‌ پ‍دیده‌ غ‍ن‍ا” اث‍ر ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ ال‍ف‍ض‍لی‌ و “ک‍اوشی‌ درب‍اره‌ غ‍ن‍ا” اث‍ر م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌ م‍ع‍رف‍ت‌ اس‍ت‌.
امروزه انواع آواز در میان جوامع- از جمله ایران- رایج است و حتی آن را شاخه ای از هنر می دانند. از طرف دیگر شک نیست که پاره ای از این آوازها، مصداق غنا و در نتیجه حرام است. امّا سئوال مهم -موضوع پژوهش همین رساله- این است که غنا چیست؟ در اثر حاضر دو تن از دانشوران بزرگ شیعی، در دو بخش مستقل، جنبه های گوناگون “غنا” را کاویده و ملا های حرام و حلال را نشان داده اند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ ف‍ض‍لی‌ و م‍ح‍م‍د ه‍ادی ‌م‍ع‍رف‍ت‌

مترجم

م‍ج‍ت‍بی‌ ال‍هی‌ خ‍راس‍انی‌

محل نشر

قم

ناشر

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

151

فیپا

ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ ف‍ض‍لی‌ و م‍ح‍م‍د ه‍ادی ‌م‍ع‍رف‍ت‌، ب‍ررسی‌ ف‍ق‍هی‌ پ‍دیده‌ غ‍ن‍ا، م‍اهیت‌ و ح‍ک‍م‌ آن‌، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ج‍ت‍بی‌ ال‍هی‌ خ‍راس‍انی‌، ق‍م‌، ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌، ۱۳۸۶، ۱۵۱ صفحه.