ب‍ایس‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ق‍نین‌: ب‍ا ن‍گ‍اهی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لامی‌

100,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

 

در کتاب حاضر سعی شده پاره ای از اصول و ضوابط با عنوان «بایسته های تقنین» مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در عین حال برای آنکه بحث صرفا تجریدی و انتزاعی نباشد، بلکه بحثی کاربردی باشد، قانون مجازات اسلامی از دریچه «بایسته های تقنین» نقد و بررسی می شود. علاوه بر آن چون مهم ترین پایه قوانین در ایران فقه و منابع معتبر آن است، «بایسته های تقنینی منابع فقهی» نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

احمد ح‍اجی ‌ده‌ آب‍ادی‌

محل نشر

تهران

ناشر

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دیش‍ه‌ اس‍لامی‌

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

354

فیپا

ح‍اجی ‌ده‌ آب‍ادی‌، اح‍م‍د، ب‍ایس‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ق‍نین‌ (ب‍ا ن‍گ‍اهی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لامی‌)، ت‍ه‍ران، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دیش‍ه‌ اس‍لامی‌،۱۳۸۳، ۳۵۴ صفحه.