بررسی قاعده الزام از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

14,000 تومان

در این اثر سید محسن فتاحی ابتدا دورنمایی اجمالی از «قاعده الزام» و پیشینه، اهمیت و کاربرد آن در فقه و حقوق اسلامی را بیان کرده، سپس  به ابعاد این قاعده فقهی و حقوقی، سیر تاریخی قواعد فقهی و ماهیت قاعده الزام و مفهوم لغوی و اصطلاحی آن پرداخته است. آنگاه به ویژگی ها و مبانی فقهی قاعده الزام اشاره و مفاد و نص قاعده الزام و مجرای این قاعده در فقه و حقوق را بررسی نموده است. در ادامه، وی به مستندات قاعده الزام از قرآن، روایات، اجماع، سیره متشرعه و سیره عقلا در این زمینه اشاره کرده و برخی از روایات در این موضوع را تحلیل نموده و ارتباط قاعده الزام با برخی قواعد دیگر مانند قاعده اقرار، قاعده مقاصد نوعیه و قاعده امضا، التزام یا لزوم را بررسی کرده است.
در پایان به صورت تطبیقی مفاد قاعده الزام را در فقه و حقوق با یکدیگر مقایسه کرده و کاربردهای این قاعده در موضوعات مختلف فقهی و حقوقی را بیان نموده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سید محسن فتاحی

محل نشر

قم

ناشر

ادیان

تاریخ نشر

1390

تعداد صفحه

229

فیپا

فتاحی، سید محسن، بررسی قاعده الزام از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه، قم، ادیان، 1390، 229 صفحه.

شابک

9789642908431