انتقال و سقوط تعهد

عبدالرزاق بن احمد سَنهوری از فقهای حقوقدان معاصر مصری است که آثار ارزشمندی را در قلمرو فقه و حقوق به جامعۀ علمی عرضه کرد. سَنهوری هم در نظام آموزشی سنتی درس خوانده بود و هم دو دکترای حقوق از دانشگاه پاریس داشت. سنهوری کسی است که پیشنویس قانون مدنی در بسیاری از کشورهای عربی را در قرن معاصر نوشت. کار او را می‌توان در جامعۀ ایران شبیه کار علی اکبر داور و کمیته ای دانست که قانون مدنی ایران را در دورۀ رضا شاه تهیه کردند. با این تفاوت که سَنهوری یک تنه پهلوانی در عرصۀ حقوق خصوصی بوده است. مقاله «سنهوری، عبدالرزاق بن احمد» در دانشنامه جهان اسلام تنها مقاله نسبتاً خوب فارسی است که می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره او پیدا کنید. اما در زبان انگلیسی آثار بسیار بهتری دربارۀ سنهوری (Sanhuri) یافت می‌شود. از جمله مقاله اِنید هیل با عنوان «سنهوری و فقه اسلامی: جایگاه و اهمیت فقه در زندگی و آثار سنهوری» در شرح حال او و مقاله «نیت و روش در فقه سنهوری» برای آشنایی با نظریه های او پیشنهاد می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در صفحه انگلیسی سایت آثار برتر با نام او جستجو کنید.

الوسیط فی شرح القانون المدنی یکی از آثار حقوقی ارزشمند سَنهوری است. آشنایی نویسنده با فقه اسلامی و حقوق غربی به علاوۀ حضور وی در تدوین قانون مدنی چند کشور عربی، این کتاب را جایگاه ویژه‌ای بخشیده است و می‌توان از آن به عنوان دائره المعارف حقوقی و از جمله افتخارات فرهنگ حقوقی یاد کرد.
کتاب حاضر ترجمه دو قسمت از جلد سوم کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی است که در دو دفتر آمده است: دفتر اول با عنوان انتقال تعهدات در دو بخش به طرح دو نهاد حقوقی انتقال طلب و انتقال دَین و دفتر دوم با عنوان سقوط تعهدات در سه بخش به بررسی اسباب سقوط تعهدات، به استثنای مرور زمان، می پردازد.

مترجمان باید در انتخاب عنوان کتاب گونه‌ای عمل می‌کردند که مخاطبان به‌راحتی بتوانند به این اثر دست پیدا کنند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبدالرزاق احمد سنهوری

مترجم

علیرضا امینی، محمد حسین دانش کیا، منصور امینی

محل نشر

قم

ناشر

الزهرا

تاریخ نشر

1396

تعداد صفحه

459

فیپا

سنهوری، عبدالرزاق احمد، انتقال و سقوط تعهد، ترجمه علیرضا امینی، محمد حسین دانش کیا، منصور امینی، قم، الزهرا، 1396، 459 صفحه.

شابک

9789646263070