اقتصادنا

140,000 تومان

اقتصادنا، کتابی از سید محمد باقر صدر در زمینه اقتصاد اسلامی است. این کتاب نظریه‌های اقتصادی مارکسیسم و سرمایه‌داری را معرفی و نقد کرده و سپس مکتب اقتصادی اسلام را ارائه داده است.
شهید صدر در مقدمه چاپ نخست کتاب، نگارش آن را تلاشی ابتدایی برای بررسی عمیق اندیشه اقتصادی اسلام و ارائه آن به صورت نظام‌مند دانسته است. به گفته وی، هدف او این بوده است که مبانی و اندیشه‌های بنیادین اقتصاد اسلامی را بیان کند، تفاوت آن را با دیگر مکاتب بزرگ اقتصادی نشان دهد و اقتصاد اسلامی را در ارتباط با دیگر اجزاء اسلام، مطرح کند.
در اقتصادنا دو مفهوم مکتب اقتصادی و علم اقتصاد از هم تفکیک شده است؛ علم اقتصاد به دنبال کشف پدیده‌های اقتصادی در جامعه و عوامل و روابط میان آنها است؛ در حالی که مکتب اقتصادی ارائه‌دهنده روشی عادلانه برای تنظیم زندگی اقتصادی مردم است. به باور صدر، در اسلام، مکتب اقتصادی اسلام بیان شده است، نه علم اقتصاد اسلامی و بنابراین اقتصاد اسلامی ارائه‌دهنده روشی عادلانه برای تنظیم زندگی اقتصادی است و هیچ گاه در پی اکتشافات علمی در حوزه اقتصاد نیست؛ برای مثال، اسلام در حجاز به دنبال کشف عوامل رِبا نبود؛ بلکه آن را ممنوع کرد و نظام جدیدی بر اساس مضاربه بنا نمود.
نظریه منطقة الفراغ، از مهم‌ترین دیدگاه‌های مطرح‌شده در اقتصادنا و از ابتکارات شهید صدر است. بر طبق این نظریه، اسلام در مواردی به دولت اسلامی اجازه می‌دهد که با توجه به نیازهای زمان، حکم و قانون وضع کند. شهید صدر این حوزهٔ قانون‌گذاری را منطقة الفراغ نامیده و برخی از قانون‌های وضع‌شده توسط پیامبر(ص) را هم از این باب دانسته است؛ نه بدین لحاظ که پیامبر خدا بوده است.
منابعی که در اقتصادنا به آنها استناد داده شده است، مجموعه متنوعی از کتاب‌های روایی، فقهی، تاریخی، تفسیری، فلسفی و کتاب‌های غیراسلامی را دربرمی‌گیرد. شهید صدر در مقدمه چاپ اول اقتصادنا، درخصوص دیدگاه‌های فقهی آن گفته است که بنا نداشته است تنها دیدگاه‌های فقهی خود را بیان کند، بنابراین علاوه بر دیدگاه‌های فقهی خود، نظرات دیگر فقیهان را هم آورده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سید محمد باقر صدر

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه بوستان کتاب

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

928

فیپا

صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1387، 928 صفحه.

شابک

9789645488206