اسلام و مبانی قدرت

40,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

علی عبدالرزاق، متفکر مصری در این کتاب که دومیّن اثر از مجموعه اسلام و اومانیسم است، چنین می گوید: هیچ چیز مسلمانان را از آن بازنمی دارد که در علوم اجتماعی و سیاسی از ملتهای دیگر پیشی گیرند و آن نظام عتیقی را که مایه خواری و زبونی آنان شده است از  میان بردارند و آیین کشورداری و نظام حکومت خویش را بر بنیاد تازه ترین نتایج خرد آدمی و استوارترین اصولی که به حکم تجارب ملتها بهترین اصول قدرت شناخته شده است، برپا کنند.

نظر کارشناسی: ترجمه این کتاب از روی نسخه فرانسه آن است. پیشنهاد می شود به اصل عربی آن مراجعه کنید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی عبدالرازق

مترجم

امیر رضایی

محل نشر

تهران

ناشر

قصیده سرا

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

206

فیپا

عبدالرازق، علی، اسلام و مبانی قدرت، ترجمه امیر رضایی، تهران، انتشارات قصیده سرا، سال 1380، 206 صفحه.