اح‍ک‍ام‌، آداب‌، ح‍ق‍وق‌ و م‍س‍ئ‍ولیت ه‍ا

70,000 تومان

book-preview

 

فضای عطرآگین ایمانی و معنوی خانواده مسلمان برپایه ایمان به خداوند و دنیای پس از مرگ استوار است. عرصه تلاش و تکاپوی اعضای آن برای گسترش دامنه آرامش، اطمینان، محبت و پرهیز از اضطراب، تشنج، فروپاشی و دیگر ناهنجاری های و همه عواملی که زمینه ناراحتی و نگرانی را  فراهم می نمایند از میان بر می دارند و همه نیازهای بهداشتی، مادی و معنوی را در دسترس قرار می دهند؛ زیرا تلاوت و تدبر در قرآن، طناب نجات غرق شدگان، آرامش بخش دلهای هراسان و پنجره امید به روی غمناکان است، مدام خود را تقویت می نمایند و به وظایف و عبادتهای دینی مانند: نماز، روزه، زکات و امر به معروف و نهی از منکر عمل می کنند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

وه‍ب‍ه زحیلی

مترجم

ع‍ب‍دال‍ع‍زیز س‍لیمی

محل نشر

تهران

ناشر

اح‍س‍ان‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

428

فیپا

زحیلی، وه‍ب‍ه، اح‍ک‍ام‌، آداب‌، ح‍ق‍وق‌ و م‍س‍ئ‍ولیت‍ه‍ا: ف‍ق‍ه‌ خ‍ان‍واده‌ در ج‍ه‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍د ال‍ع‍زیز س‍لیمی، ت‍ه‍ران، ن‍ش‍ر اح‍س‍ان‌، ۱۳۸۲، 428 صفحه.