ش‍ریع‍تی‌ و ت‍اریخ‌ اس‍لام‌

31,000 تومان

ناموجود

ن‍گ‍اهی‌ ب‍ه‌ رویک‍رد و آث‍ار دک‍ت‍ر ش‍ریع‍تی‌ در زمین‍ه‌ ت‍اریخ ‌اس‍لام، ب‍ه‌ ض‍میم‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ “ن‍ق‍دی‌ ب‍ر اس‍لام‌ ش‍ن‍اسی‌”

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ع‍ب‍دال‍رحیم قنوات

محل نشر

تهران

ناشر

صالح‌

تاریخ نشر

1377

تعداد صفحه

156

فیپا

ق‍ن‍وات، ع‍ب‍دال‍رحیم، ش‍ریع‍تی‌ و ت‍اریخ‌ اس‍لام‌: ن‍گ‍اهی‌ ب‍ه‌ رویک‍رد و آث‍ار دک‍ت‍ر ش‍ریع‍تی‌ در زمین‍ه‌ ت‍اریخ ‌اس‍لام، ب‍ه‌ ض‍میم‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ "ن‍ق‍دی‌ ب‍ر اس‍لام‌ ش‍ن‍اسی‌"، م‍ش‍ه‍د، ن‍ش‍ر