جامعه‌ شناسی‌ تاریخی‌ نظریه‌های‌ متفکرین‌ مسلمان‌

60,000 تومان

ناموجود

جامعه‌ شناسی‌ و انسان ‌شناسی‌ نزد متفکرین‌ مسلمان

کتاب‌ حاضر به‌ مفاهیم‌ و قوانین‌ جامعه‌ شناختی‌ جنبش‌ های‌ اجتماعی‌ نظیرصفین‌، شعوبیان، معتزلیان، اشاعره‌، مکتب‌ اهل‌ تسنن‌ پرداخته‌ است‌ و سپس‌ به ‌طور مفصل‌ به‌ شرح‌ گذار مقدماتی‌ تفکیک‌ یافتگی‌ جنبش‌ های‌ اجتماعی‌ دینی‌ و چگونگی‌ تکوین‌ نظریات‌ مردم‌ نگاری‌ در سفرنامه‌ ابن‌ حوقل‌، تاریخ‌ مسعودی، مقدمه ‌ابن‌ خلدون، شرح‌ فارابی، ابوریحان‌، ابن‌ سینامی‌ پردازد. درادامه‌ به‌ سه‌ گونه‌ تلاش ‌و نزدیکی‌ متفکرین‌ معاصر به‌ تخیل‌ انسان‌ شناختی‌ اشاره‌ می‌ کند و در خاتمه ‌جنبش‌ های‌ دینی‌ و علمی‌ جامعه‌ شناختی‌ متفکرین‌ معاصر نظیر صادق‌ هدایت‌، آل‌احمد، و مطهری‌ را بررسی‌ می‌ کند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسین ابوالحسن تنهایی

محل نشر

تهران

ناشر

بهمن‌ برنا

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

370

فیپا

تنهایی، حسین ابوالحسن، جامعه‌ شناسی‌ تاریخی‌ نظریه‌های‌ متفکرین‌ مسلمان‌: "جامعه‌ شناسی‌ و انسان ‌شناسی‌ نزد متفکرین‌ مسلمان"، تهران‌، بهمن‌ برنا، ۱۳۸۳، 370 صفحه.