تاریخ بغداد مدینه السلام

جلد‭۱۴-۱‬: تاریخ بغداد. جلد‭۱۵‬: مختصر المحتاج الیه من تاریخ ابن الدبیثی الحافظ محمد بن سعید بن یحیی بن علی ابن الدبیثی، اختصره شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ابن قایماز الذهبی.  جلد‭۲۰-۱۶‬: ذیل تاریخ بغداد للحافظ مجب الدین ابی عبدالله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار البغدادی جلد‭۲۱‬و‭۲۲‬: مستفاد من ذیل تاریخ بغداد لابن نجار، انتقاء احمد بن ابیک بن عبدالله الحسینی عرف بابن الدمیاطی. جلد‭۲۳‬: فهارس تاریخ بغداد. جلد‭۲۴‬: فهارس ذیول تاریخ بغداد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ابوبکر أحمد بن علی خطیب بغدادی، دراسه و تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا

محل نشر

بیروت

ناشر

دارالکتب العلمیه

تاریخ نشر

1997 میلادی

تعداد جلد

24

فیپا

خطیب بغدادی، ابوبکر أحمد بن علی، تاریخ بغداد، او، مدینه السلام: دراسه و تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1417/1997، 24 جلد.