ب‍ام‍داد اس‍لام‌

33,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

داس‍ت‍ان‌ آغ‍از اس‍لام‌ و ان‍ت‍ش‍ار آن‌ ت‍ا پ‍ایان‌ دول‍ت‌ ام‍وی

این کتاب داستان و تاریخ مردی حماسه آفرین است، که به هنگام خویش برخاست و یک تنه دنیایی را تکان داد امّا به اندک روزی پس از او حماسه اش در یک تراژدی پایان یافت، جاهلیت عرب که مرد حماسه آفرین آن را خرد کرده بود در شکل خلافت اموی باز قوت گرفت و حماسه بزرگ اسلام را به یک فاجعه کشانید. بدین گونه ماجرای بامداد اسلام ترکیبی شد از یک حماسه و یک تراژدی. در بیان داستانی چنین جاندار، چنین گونه گون، کوشیدم تا آنجا که در طاقت دارم از هر گونه میل و هوی برکنار بمانم و جز بر اسناد کهن تکیه نکنم و جز از روایات روشن چیزی نیاورم.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبدالحسین زرین کوب

محل نشر

تهران

ناشر

امیرکبیر

تاریخ نشر

1369

تعداد صفحه

173

فیپا

زرین‌ ک‍وب، ع‍ب‍دال‍ح‍سین، ب‍ام‍داد اس‍لام‌. داس‍ت‍ان‌ آغ‍از اس‍لام‌ و ان‍ت‍ش‍ار آن‌ ت‍ا پ‍ایان‌ دول‍ت‌ ام‍وی، ت‍ه‍ران‌، امیرک‍بیر، ۱۳۶۹، ۱۷۳ صفحه.