نشأة علم التاریخ عند العرب

110,000 تومان

book-preview

 

اثر پیش رو به پیدایش علم تاریخ نزد عربها پرداخته است و در این راستا محفوظات قرن اول تا سوم هجری را مورد بحث و بررسی قرار داده است و به واکاوی آنها از نظر قوت و ضعف، تقدّم و تأخر، صحت و سقم و همچنین به بررسی آنها از بُعد اینکه آیا به واقع رویداد تاریخی اند و یا اینکه ساخته قصه ها، نیز عنایت و توجه نموده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبدالعزیز الدوری

محل نشر

بیروت

ناشر

مرکز دراسات‌ الوحده‌ العربیه‌

تاریخ نشر

2005 میلادی

تعداد صفحه

395

فیپا

الدوری، عبدالعزیز، نشأة علم التاریخ عند العرب، بیروت، مرکز دراسات الوحده العربیه، 2005 میلادی، 395 صفحه.