آث‍ار ال‍ب‍اقیه‌ ع‍ن‌ ال‍ق‍رون‌ ال‍خ‍الیه‌

100,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اب‍وریح‍ان‌ بیرونی‌

مترجم

ع‍لی‌ رض‍ا ن‍ق‍وی

محل نشر

اسلام آباد

ناشر

م‍ق‍ت‍دره‌ ق‍ومی‌ زب‍ان‌

تاریخ نشر

2002 میلادی

تعداد صفحه

607

زبان

اردو

فیپا

بیرونی‌، اب‍وریح‍ان‌، آث‍ار ال‍ب‍اقیه‌ ع‍ن‌ ال‍ق‍رون‌ ال‍خ‍الیه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍لی‌ رض‍ا ن‍ق‍وی، اس‍لام‌ آب‍اد، م‍ق‍ت‍دره‌ ق‍ومی‌ زب‍ان‌، ۲۰۰۲ میلادی، ۶۰۷ صفحه.