ﺁرا و اندیشه های دکتر محمد ارکون

95,000 تومان

book-preview

 

 

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به کوشش محمد مهدی خلجی

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی مدیریت مطالعات اسلامی

تاریخ نشر

تابستان 1377

تعداد صفحه

220

فیپا

ﺁرا و اندیشه های دکتر محمد ارکون، به کوشش محمد مهدی خلجی، تهران، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی مدیریت مطالعات اسلامی، تابستان 1377، 220 صفحه.