گفتمان‌ های‌ دینی‌ معاصر

70,000 تومان

book-preview

 

جریانات و تحولات سیاسی و اجتماعی خاستگاه فکری و عاطفی دارند، کنش های موجود زنده و ذی شعورند، از افکار و خیالات و احساسات ناشی می شوند و بر افکار و احساسات اثر می گذارند همین نکته روشن و بدیهی است که اهمیت بررسی اندیشه ها و گفتمان ها را آشکارتر می سازد. زیرا در حقیقت به یکی از مؤلفه ها و محرکه های حوادث می پردازد. گفتمان های دینی در ایران معاصر، بخشی از سیر تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی به شمار می آیند و نمی توان تاریخ و جامعه شناسی را بدون آن ها چنانکه باید شناخت و به ژرفای حوادث راه یافت. برخی از مباحث این کتاب مانند آن چه در بخش حکومت دینی و دموکراسی، آمده لزوماً واپسین باورهای نگارنده نیستند و گرچه گوینده اش از پاره ای نظرات پیشین عبور کرده اما به منظور بیان سیر تحول فکری و ایده هایی که در مقاطع گوناگون برای سازگاری و اصلاح برخی برداشت های دینی ارائه شده و نمایشگر چالش های فکری یک دوره می باشد در کتاب گنجانیده شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عماد الدین‌ باقی

محل نشر

تهران

ناشر

سرایی‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

433

فیپا

باقی، عمادالدین، گفتمان‌ های‌ دینی‌ معاصر، تهران، سرایی‌، ۱۳۸۲، ۴۳۳ صفحه.