قضایا فی‌ الفکر المعاصر

130,000 تومان

book-preview

محمد عابد الجابری در سال 1936 م در مغرب متولد شد. او در سال 1967 م در فلسفه فارغ التحصیل شد و در سال ۱۹۷۱م رساله دکتری خود را در قالب کتاب با عنوان «فکر إبن خلدون: العصبیه و الدوله؛ معالم نظریه خلدونیه فی التاریخ الإسلامی» منتشر کرد و با این اقدام، گرایش سیاسی خود را به دولت ملی-عربی ظاهر نمود، اما در مطالعات مدرنیسم و واکاوی میراث، به شیوه های مطالعاتی غربی گرایش داشت. وی در سال 2010 م درگذشت.
او در کتاب قضایا فی‌ الفکر المعاصر به رابطه شهر و فلسفه، دموکراسی، اخلاق، برخورد تمدنها و تسامح در دموکراسی و جهان شمولی پرداخته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد عابد الجابری

محل نشر

بیروت

ناشر

مرکز دراسات‌ الوحدة العربیة

تاریخ نشر

1997 م

تعداد صفحه

156

فیپا

عابد الجابری، محمد، قضایا فی‌ الفکر المعاصر: العولمه‌ – صراع‌ الحضارات‌ – الموده‌ الی‌ الاخلاق‌ – التسامح‌ الدیمقراطیه‌ و نظام‌ القیم‌ – الفلسفه‌ و المدینه، بیروت‌، مرکز دراسات‌ الوحده‌ العربیه‌، 1997