دین‌ و جامعه‌ (مجموعه‌ مقالات‌)

140,000 تومان

book-preview

 

این اثر مجموعه مقالاتی درباره دین و جامعه است، در بخشی از این مقالات به شرح سودمندی ها و زیانباری های دین و بررسی و مقایسه و ارزیابی آن پرداخته شده است. کارکردهای مثبت دین و یا آثار منفی، انتظارات مثبت از دین با نگرانی های منفی از آن مورد سنجش قرار گرفته است، با تمایل عمده به مرض شناسی دین انسان و کاوش در مغالطات معرفت شناختی رایج در فکر مذهبی و بررسی فرآیند واقع گرایی در دین ورزی ایرانیان و عرفی شدن فقه و شریعت آنان. به نظر نویسنده وضعیت و کارکرد دین و دینداری مردمان، تابعی از متغیّرهای زیست – اجتماعی، ساختارهای جامعه، نحوه معیشت و مناسبات و فرهنگ عمومی مردمان بوده و خواهد بود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مقصود فراستخواه‌، ویراستار حسین‌ ناظم ‌زاده

محل نشر

تهران

ناشر

انتشار

تاریخ نشر

1377

تعداد صفحه

666

فیپا

فراستخواه‌، مقصود، دین‌ و جامعه‌ (مجموعه‌ مقالات‌)، ویراستار حسین‌ ناظم ‌زاده، تهران‌، انتشار، ۱۳۷۷، ۶۶۶ صفحه.