خاورمیانه: دو هزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز

book-preview

 

تاریخ یک جلدی درباره خاورمیانه این روزها فراوان است. بیش ترشان یا با ظهور مسیحیت به پایان می رسند یا با آمدن اسلام آغاز می شوند. من کتابم را از ابتدای عصر مسیحیت شروع کرده ام، و از این عمل دو منظور دارم. اول آنکه می خواهم حق مطلب را در مورد دو امپراتوری بزرگ ایران و روم (بیزانس) ادا کنم، و در ضمن نقش عربستان قبل از اسلام را هم در پیش زمینه حیات پیغمبر(ص) و در پیدایش حکومت اسلامی از قلم نیندازم. این قدرت های رقیب، که خاورمیانه را قرون متمادی تصاحب یا بین خود تقسیم کردند، شایسته بررسی بیش تری اند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

برنارد لوئیس

مترجم

حسن کامشاد

محل نشر

تهران

ناشر

نی

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

446

فیپا

لوئيس، برنارد، خاورميانه: دو هزار سال تاريخ از ظهور مسيحيت تا امروز، ترجمه حسن کامشاد، تهران، نشر نی، 1391، 446 صفحه.