النبی المسلح (1): الرافضون

90,000 تومان

book-previewالنبی المسلح

منابع دست اول و درخور اعتماد درباره اندیشه های سلفیان جدید و به ویژه درباره گروههایی که در آغاز هزاره سوم میلادی و به خصوص پس از واقعه یازده سپتامبر 2001م در کشورهای اسلامی، به جز مصر، شکل گرفتند، بسیار اندک است؛ هرچند در این باره داده های غیر معیار بسیاری از سوی رسانه ها و به ویژه رسانه های غربی عرضه شده است.
میثاق نامه های سری رهبران این گروهها در دهه های 1970 و 1980 میلادی، موثق ترین منبع دست اول در باب اصول اعتقادی سیاسی سلفیه جدید است. این میثاق نامه ها به همراه دفاعیه های رهبران گروه های سلفی جدید در دادگاههای نظامی مصر، در مجموعه ای دو جلدی با عنوان النبی المسلح گردآوری و منتشر شده است.

جلد اول با عنوان فرعی الرافضون (طرد کنندگان) پس از مقدمه رفعت سید احمد درباره علل شکل‌گیری اندیشه تفکیر و خشونت دینی، حاوی متن اصلی میثاق نامه های سری گروههای اسلامی دهه 1970 میلادی در مصر است. با مطالعه این کتاب از ریشه‌های اعتقادی گروههای تندرو در خاورمیانه، گروههایی چون طالبان، القاعده، النصر، و داعش آشنا می‌شوید. برای تحلیل جامعی از این گروهها به مقالۀ سلفیه جدید در دانشنامه جهان اسلام مراجعه کنید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

رفعت سید احمد

محل نشر

ل‍ن‍دن‌

ناشر

ریاض الریس للکتب و النشر

تاریخ نشر

1991 میلادی

تعداد صفحه

264

فیپا

النبی المسلح (1): الرافضون، رفعت سید احمد، لندن، ریاض الریس للکتب و النشر، 1991 میلادی، 264 صفحه.