چهار سر و افسانه‌

41,000 تومان

book-preview

پژوهشی‌ در آثار و زندگی‌ (محمد علی‌ جمال زاده‌، صادق‌هدایت‌، دکتر سیمین‌ دانشور و علی‌ محمد افغانی‌)

این عارضه که از ژورنالیزم رایج به جا مانده، یعنی به صرافت حکم فساد و سقوط دیگران را صادر کردن، نمی تواند نقطه مثبتی باشد در یک اثر تحقیقی؛ همچنان که افزودن صفات “بهترین” “بزرگترین” و از این دست به نام مراجعی که از آن نقل می کند، باز هم امری است مربوط به سلیقه و اعتباری. کوتاه سخن آنکه این کتاب که به سرگذشت و آثار چهار تن از داستان نویسان ایران از جمله: محمد علی جمال زاده، صادق هدایت، علی محمد افغانی و سیمین دانشور می پردازد، در آن واحد از جاذبه های مثبت و منفی برخوردار است و به هر حال، از آنجا که از اغلب مآخذ موجود ذکری می رود کاری است خواندنی.
محمد علی سپانلو

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عیسی‌ اربابی‌، با مقدمه‌ای‌ از محمد علی‌ سپانلو

محل نشر

تهران

ناشر

اوحدی‌

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

255

فیپا

اربابی‌،عیسی‌، چهار سر و افسانه‌: پژوهشی‌ در آثار و زندگی‌ (محمد علی‌ جمال زاده‌، صادق‌هدایت‌، دکتر سیمین‌ دانشور و علی‌ محمد افغانی‌)، با مقدمه‌ای‌ از محمد علی‌ سپانلو، تهران‌: نشر اوحدی‌، ۱۳۷۸، ۲۵۵