انقیاد زنان

100,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

هدف من این است که عقیده ای را طرح و شرح کنم که از همان آغاز دوره ای که در عرصه نظر به مسائل اجتماعی و سیاسی پرداخته ام به آن پایبند بوده ام، و این عقیده نه تنها در گذر زمان تعدیل یا تضعیف نشده، که در اثر تفکر و تامل و تجربه هر چه بیشتر قوت یافته است، و من می کوشم مبانی این عقیده را به واضحترین شکل ممکن شرح دهم. به عقیده من، اصلی که روابط اجتماعی میان زن و مرد را تنظیم می کند و بر مبنای آن، یک جنس تحت انقیاد قانونی جنس دیگر قرار می گیرد، از اساس نادرست است و باید به جای این اصل، اصل دیگری نشاند که بر برابری کامل زن و مرد بنیاد گرفته باشد و هیچ یک را بر دیگری برتری ندهد و هیچ یک را ناتوانتر نشمرد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

جان استوارت میل

مترجم

علاءالدین طباطبایی

محل نشر

تهران

ناشر

هرمس

تاریخ نشر

چاپ سوم 1390

تعداد صفحه

160

فیپا

میل، جان استوارت، انقیاد زنان، ترجمۀ علاء الدین طباطبایی، تهران: هرمس، چاپ سوم 1390، 160 صفحه.