نقش‌ دشتی‌ در تاریخ‌ و ادب‌ معاصر ایران‌

110,000 تومان

 book-preview

نقد حال‌ و آثار او به‌ ضمیمه‌ خاطراتی‌ از صاحبنظران

در این اثر، نخست نقد حال دشتی و احوال شخصیه او آمده است. سپس از آثار وی و مقاله هایی که در ابا این آثار انتشار یافته است فهرستی جامع ارائه شده است. نوع نثر دشتی را به شش دسته تقسیم و از هر نوع، نمونه هایی بدست داده ایم. از مزایای این اثر، آوردن رای صاحبنظران درباره آثار دشتی است که با رعایت اجمال چکیده هر مقاله آمده است و خواننده به آسانی می تواند تمام آن مقاله را با توجه به نشانی دقیق آن که در فهرست مقاله های مندرج است، بیابد و بخواند. یکی از جاذبه های این اثر، آوردن خاطره های شخصیت های ادبی، هنری و اجتماعی است و چند خاطره از خود نگارنده و نقدی از دو دانشجوی دوره دکتری و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، مستخرج از پایان نامه های تحصیلی آنان.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مهدی ماحوزی

محل نشر

تهران

ناشر

زوار

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

366

فیپا

ماحوزی، مهدی، نقش‌ دشتی‌ در تاریخ‌ و ادب‌ معاصر ایران‌: نقد حال‌ و آثار او به‌ ضمیمه‌ خاطراتی‌ از صاحبنظران، تهران، زوار، ۱۳۸۳، ۳۶۶ صفحه.