از گذشته‌ ادبی‌ ایران: مروری‌ بر نثر فارسی‌، سیری‌ در شعر فارسی‌ با نظری‌ بر ادبیات‌ معاصر

90,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

مروری بر گذشته ادبی ایران درآمدی بر ادبیات امروز و معیاری برای ارزیابی میزان هماهنگی فرهنگ نسل حاضر با اقتضای عصر محسوب می شود، و در عین حال آهنگ شتاب حرکت عصر را در مسیر پیشرفت تکامل از روی آن می توان دریافت. کتاب حاضر در تحول هر یک از دو پدیده شعر و نثر غیر از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر اعصار، میراث سنتهای هر فن و هم انعکاس تمایلات و احساسات غالباً واپس زده و سانسور شده گذشته ها که طی قرن ها در ناخودآگاه جمعی نسل ها حفظ شده است، را نیز به تصویر کشیده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبدالحسین زرین کوب

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

۵۷۶

فیپا

زرین کوب، عبدالحسین، از گذشته ادبی ایران: مروری بر نثر فارسی، سیری در شعر فارسی با نظری بر ادبیات معاصر، تهران، سخن، ۱۳۸۶، ۵۷۶ صفحه، چاپ دوم.