ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‌: ت‍اری‍خ‌ ادب‌ پ‍ارس‍ی‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ه‍ا، دوره‌ ه‍ا، س‍ب‍ک‌ ه‍ا و ان‍واع‌ ادب‍ی‌

نگارنده در کتاب “کتاب ایران: تاریخ ادب پارسی مکتب ها، دوره ها، سبک ها و انواع ادبی” کوشیده است سیر اجمالی تاریخ ادبیات فارسی را براساس سبک‌ها و انواع ادبی، نیز مکتب‌های فکری، بررسی نماید؛ بدین ترتیب که در آغاز از مکتب‌های فلسفی و کلامی به مثابه پشتوانه‌های فرهنگی و قوام دهنده آثار ادبی بحث شده است؛ سپس در بخش‌های بعدی درباره ادوار تاریخی ادبیات و سبک ادبی سخن به میان آمده و این که هر سبک متناسب با کدام یک از مکتب‌های فلسفی است و سرانجام، انواع ادبی در دوره‌های مختلف شکل‌گیری و تکوین ادبیات فارسی، بررسی شده است.

کتاب ایران: تاریخ ادب پارسی مکتب ها، دوره ها، سبک ها و انواع ادبی” نگاهی به تاریخ سه هزار سال فرهنگ و ادب فارسی است که در آن به مکتب های فکری فلسفی، ادوار ادبی، سبک های شعر، نثر و انواع ادبی پرداخته است. مولف ادوار ادبی را پنج دوره تقسیم نموده و هر دوره را با توجه به شاخص های مورد قبل، بررسی می کند. سبک های شعر به خراسانی، حد وسط، عراقی، وقوع، هندی، بازگشت، مشروطه و معاصر بخش شده اند. سبک های نثر نیز به ادوار ششگانه تقسیم شده و هریک جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مولف کتاب معتقد است: مکتب های فلسفی و کلامی، پشتوانه ی فرهنگ و قوام بخشی آثار ادبی اند به همین روی در مقدمه ی کتاب مکتب های فکری فلسفه بررسی می شود. این کتاب به زبان انگلیسی هم به چاپ رسیده و از کتب مرجع در بخش ادبیات فارسی به زبان بین المللی است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

احمد تمیم داری

محل نشر

ت‍ه‍ران‌

ناشر

انتشارات بین المللی الهدی

تاریخ نشر

از 1379

تعداد صفحه

304

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

تمیم داری، احمد، ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‌: ت‍اری‍خ‌ ادب‌ پ‍ارس‍ی‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ه‍ا، دوره‌ ه‍ا، س‍ب‍ک‌ ه‍ا و ان‍واع‌ ادب‍ی، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، 1379، 289 صفحه

شابک

9644722582