چهار مقاله

30,000 تومان

book-preview

 

کسانی که هنوز به ادبیات و آثار قدیمه ایران اهمّیّت می دهند از حسن انتخاب جناب مستطاب علامه نحریر مستشرق شهیر پرفسور ادوارد براون مدّظله العالی معلّم السنه شرقیّه در دارالفنون کمبریج از بلاد انگلستان در طبع این کتاب مستطاب موسوم به مجمع النّوادر معروف به چهارمقاله تألیف احمد بن عمربن علیّ النّظامیّ السّمرقندیّ بی نهایت محظوظ خواهند گردید و بار دیگر ذمّه ی خود را رهین امتنان آن بزرگوار خواهند شناخت. چهارمقاله با وجود اختصار آن یکی از کتب ادبیّه بسیار مهمّ پارسی است و اهمّیّت آن از چند راه است یکی از باب قدم آن چه تألیف آن چنانکه خواهد آمد در حدود سنه ی ۵۵۰ هجری است و معلوم است که بواسطه ی تواتر قتل و غارت امم و حشیّه از قبیل عرب و مغول و ترک و غزّ و غیرهم بر ممالک ایران و نیز بواسطه ی تساهل و تسامح ایرانیان تا اندازه ای در حفظ آثار اقدمین و موجبات مجد و شرف خود کتب ادبیّه و علمیّه ی زبان پارسی تقریبا به کلّی از میان رفته است و آنچه باقی مانده با غایت معدود و انگشت شمار است و این کتاب یکی از بهترین و دلکش ترین این قبیل آثار است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

نظامی عروضی سمرقندی و احمد بن عمر بن علی، به اهتمام محمد معین

محل نشر

تهران

ناشر

صدای معاصر

تاریخ نشر

چاپ دهم سال 1376

تعداد صفحه

140

فیپا

نظامی عروضی سمرقندی و احمد بن عمر بن علی، چهارمقاله، به اهتمام محمد معین، تهران، انتشارات صدای معاصر، چاپ دهم سال 1376، 140 صفحه.