مُثمِر

200,000 تومان

مُثمِر چنان که آرزو خود در دیباجه یاد کرده، بر بنیادِ کتابِ المزهرِ سیوطی (849-911) ساخت و سامان یافته است. المزهر فی علوم اللغة و انواعها یکی از صدها نوشته سیوطی دانشمندِ بسیاردانِ بسیارنویسِ مصری است که آدمی در برابرِ گستره یِ دانسته ها و نوشته های او جز شگفتی راهی ندارد. او در المزهر هر چند، چندان از دیدگاه‌هایِ خود چیزی نگفته، دیدگاه‌هایِ شمار بسیاری از زبان‌شناسان و ادیبان عرب پیش از خود را در ساختاری سنجیده و به سامان، از این جا و آن جا گرد آورده و رهاوردی به راستی گران‌بها پیشکش پژوهشگران کرده است. سیوطی در این کتاب که بی گمان با رنج و کوشش بسیاری سامان یافته، از کم و بیش 200 کتاب و رساله، با یادکردِ نامِ کتاب و نویسنده، بهره گرفته، کتاب و رساله هایی که سپس‌ها، چهل درصد آنها از میان رفته و به امروز نرسیده، و تنها بخش‌هایی ازآنها در کتاب سیوطی آمده، برجای مانده است. کهن‌ترین این کتاب ها العینِ خلیل (د:170) است از سده‌ی دوم و تازه‌ترینشان قاموس فیروزآبادی (د:817) از سده نهم. بسی از این کتاب‌ها نیز کتاب‌های ویژه زبان شناسی نیستند که یافتن و برگرفتن دیدگاه‌های زبان‌شناسانه از آنها آسان باشد، که کتاب‌های تاریخ و تفسیر و حدیث و طبقات و تراجم و فقه و برگرفتن دیدگاهی زبان شناختی از چنین کتاب‌هایی، آن هم در آن روزگاران، بی هیچ فهرست و نمایه و نت و نرم‌افزار، چه اندازه دشوار و دیریاب بوده است. آرزو ارزش این کتاب را به خوبی شناخته و از همین روی، کوشیده است با سرمشق‌گیری از آن، نخستین کتاب زبان‌شناسی فارسی را با نام مُثمِر پدید آورد. نامی که آشکارا در ساخت و معنی از نام مزهر الگو گرفته است: مزهر از “زهره” به معنی گل و شکوفه است و روی هم به معنی شکوفا، و پرگل و شکوفه؛ و راستی که این کتاب گلستانی سرشار از گل و شکوفه های همیشه خوش است. این واژه به معنی میزبان مهمان‌نواز نیز هست که با گشاده‌رویی برای میهمانان خوان ها می‌گسترد و از آنان پذیرایی می‌کند، و مگر سیوطی چنین خوانی برای خواستاران همواره نگسترده است؟ مثمر نیز از “ثمر” به معنی میوه است و روی هم به معنی میوه‌دارو پربار، و به مجاز سودمند و ثمربخش، و راستی که کتاب آرزو نیز بسی سودمند و ثمربخش است. آرزو نه تنها نام مثمر که ساختار و بخش بندی آن را نیز از مزهر سرمشق گرفته، چنان که شماری از بخش های مزهر با همان نام و نشان در مثمر نیز آمده، با این دوگانگی که سیوطی بخش‌های کتاب خود را “نوع” نامیده و آرزو “اصل”، و نام های عربی را به فارسی برگردانده.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سراج الدین علی خان آرزو

محل نشر

تهران

ناشر

میراث مکتوب

تاریخ نشر

1399

تعداد صفحه

717

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

آرزو علی خان، سراج الدین، مُثمِر، تهران، موسسه فرهنگی میراث مکتوب، 1399، 717 صفحه.

شابک

9786002032096