غلط ننویسیم: فرهنگ دشواریهای زبان فارسی

book-preview

 

کتاب حاضر به ترتیب الفبائی از غلط های رایج در نوشته های به خصوص امروزی پرده بر می‌دارد، این غلط ها عبارتند از غلط‌های املایی و انشائی و استعمال نادرست واژه‌ها از جمله واژه های مأخوذ از زبان های خارجی و نیز اشتباهات صرفی و نحوی و به خصوص آنچه به نام “گرته برداری” معروف است، یعنی ترجمه لفظ به لفظ اصطلاحات و ترکیبات خارجی که بر اثر شتابزدگی در بسیاری از کتابها رواج یافته است و با روح و طبیعت زبان فارسی مغایر است.

ابوالحسن نجفی (زادۀ هفتم تیر ۱۳۰۸ در نجف –متوفی ۲ بهمن ۱۳۹۴ در تهران)، زبانشناس و مترجم ایرانی عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. برای خرید از اینجا اقدام کنید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ابوالحسن نجفی

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز نشر دانشگاهی

تاریخ نشر

چاپ ششم سال 1373

تعداد صفحه

466