سعدی

35,000 تومان

book-preview

 

کتاب سعدی برای شناساندن بهتر شاعر بلندپایۀ قرن هفتم به مخاطبان امروز ادبیات فارسی نگاشته شده است. کتاب شامل هشت فصل و یک پیوست دربارۀ مطایبات سعدی است. هدف این اثر آن است که در شرحی کوتاه اما انتقادی و مطابق با واقع از حیات سعدی، ما را با اندیشه و اشعار او آشنا سازد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ضیاء موحد

محل نشر

تهران

ناشر

نیلوفر

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

239

فیپا

موحد، ضیاء، سعدی، تهران، نیلوفر، ۱۳۹۲، ۲۳۹ صفحه.