زرّین سخن

50,000 تومان

book-preview

جستارهایی درباره فرهنگ ایران، زبان پارسی و ادبیات تطبیقی

محور جستارهای کتاب زرّین سخن واکاوی درباره فرهنگ ایران و واژگان فارسی در متون عربی و پژوهشهایی در حوزه ادبیات تطبیقی (فارسی-عربی) است. بی تردید ادبیات فارسی و عربی بر یکدیگر اثر گذارده و از هم اثر پذیرفته اند و برخی نمونه های آن در همین مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است. یادآوری این نکته نیز سودمند خواهد بود که بسیاری از مباحث مربوط به فرهنگ ایران و زبان و ادبیات پارسی در دل متونی که به زبان عربی نگارش یافته اند نهفته شده است؛ واکاوی این متون از این حیث خدمتی شایان به فرهنگ ایران و ادبیات پارسی به شمار می آید.

برخی از عناوین این جستارها عبارتند از: نوروز در متون عربی، واژگان پارسی در اشعار ابوتمام طائی و ابن معتز، جایگاه ناصرخسرو در آثار عربی و جهان عرب و جایگاه حاتم طائی در ادبیات فارسی و فرهنگ عامه.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

باقر قربانی زرّین

محل نشر

تهران

ناشر

انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ نشر

۱۳۹۵

تعداد صفحه

257

فیپا

قربانی زرّین، باقر، زرّین سخن (جستارهایی درباره فرهنگ ایران، زبان پارسی و ادبیات تطبیقی)، تهران، انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن، 1395، 257 صفحه.

شابک

9786005942507