زبانشناسی و نقد ادبی

100,000 تومان

book-preview

 

نقد ادبی به ویژه در دهه های اخیر، هر چه بیشتر خصلتی بین رشته ای یافته و به عبارت دیگر بسیاری از اصول و روش های خود را از سایر علوم انسانی به عاریت گرفته است. پیدایش رهیافت هایی از قبیل نقد فلسفی، نقد روانکاوانه، نقد جامعه شناسانه و امثال آنها بر سرشت پذیرنده نقد ادبی در دوره و زمانه ما دلالت می کند. اما آیا می توان زبانشناسی را -که مطالعه علمی زبان است- در مطالعات نقادانه ادبی به کار برد؟ پاسخ های گوناگون از دیدگاه های متضاد به این پرسش داده شده است. کتاب حاضر می کوشد تا چشم اندازی تا حد امکان متوازن از این دیدگاه ها ارائه دهد.  به این منظور مقالاتی از دو زبانشناس آشنا با نقد ادبی و دو منتقد ادبی آشنا با زبانشناسی (رومن یاکوبسن، دیوید لاج، راجر فالر، پیتر بَری) در این مجموعه به خواننده ارائه می شود. گزینش و انتشار این مقالات بر مبنای ملاک تکثر آراء بوده است تا بتواند ماهیت چند صدایی نقد ادبی را به وجهی شایسته نشان دهد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

راجر فالر، رومن یاکوبسن، دیوید لاج، پیتر بری

مترجم

مریم خوزان و حسین پاینده

محل نشر

تهران

ناشر

نی

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

135

فیپا

راجر فالر، رومن یاکوبسن، دیوید لاج، پیتر بری، زبانشناسی و نقد ادبی، ترجمه مریم خوزان و حسین پاینده، تهران، انتشارات نی، چاپ دوم سال 1381، 135 صفحه.