دگر خند: درآمدی‌ کوتاه‌ بر طنز و هزل‌ و هجو در تاریخ‌ و تاریخ‌ معاصر

60,000 تومان

book-preview

 

طنز و زیر مجموعه های آن، قلقلک دادن ارواح اعیان و والا (فرزانه و فرهیخته) به قصد آگاه کردن شادمانه آن ها از موضوعی است. هزل و زیر مجموعه های آن، قلقلک ارواح اشخاص معمول و میانه برای آگاه کردن شادمانه یا صرفاً برای خنداندن آن هاست که گاهی از حدّ قلقلک در می گذرد و نیشگون می شود و پوست را می آزارد و حتّی کبود می کند. ولی هجو و همه زیر مجموعه های آن تازیانه است و فقط “پوست کلفت ها” از آن احساس قلقلک می کنند. بی گمان هوشمندان و هوش ورانند که تنها از طنز به لذّت و شادمانی می رسند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی ‌موسوی گرمارودی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

388

فیپا

گرمارودی، علی ‌موسوی؛ دگرخند: درآمدی‌ کوتاه‌ بر طنز و هزل‌ و هجو در تاریخ‌ و تاریخ‌ معاصر، تهران، موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌، ۱۳۸۰، ۳۸۸ صفحه.