داستان کوتاه در ایران: داستان‌های مدرن

100,000 تومان

ناموجود

در این کتاب آشنایی با شالوده‌های نظری داستان کوتاه پیش‌شرط نقد فرض شده است. از این رو در فصل‌های اول و دوم عناصر و ویژگی‌های داستان کوتاه مدرن شرح داده شده‌اند. ساختار سه فصل بعدی از این قرار است که ابتدا یکی از نظریه‌های داستان کوتاه مدرنیستی با بسط و تکمیل و افزودن نکات و مثال‌های روشنگر معرفی می‌شود و سپس نمونه‌هایی ممتاز از داستان مدرن ایرانی از منظر همان نظریه مشروحاً مورد بررسی قرار می‌گیرند. به منظور آشنایی بیشتر خواننده با جریان‌های داستان‌نویسی در دهه‌های اخیر و گسترۀ مضامین آن، در فصل آخر شش نمونۀ شاخص دیگر از داستان‌های مدرن ایرانی نقد شده‌اند.
رویکرد این کتاب میان‌رشته‌ای است و لذا به نقاشی‌های امپرسیونیستی، شعرهای ایماژیستی و فیلم‌های سینمایی پرداخته می‌شود تا چهارچوبی برای فهم و نقد داستان به دست دهد. آخرین داستان بررسی‌شده در کتاب حاضر، یکی از نخستین آثار واجد ابتکارهای فراداستانی در ایران است و حرکت داستان کوتاه ما به سوی پسامدرنیسم را نشان می‌دهد.
در این کتاب علاوه بر تحلیل‌های موردی و اشاره به داستان‌های متعدد، مجموعاً پانزده داستان کوتاه مدرن ایرانی به تفصیل نقد شده‌اند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسین پاینده

محل نشر

تهران

ناشر

نیلوفر

تاریخ نشر

۱۳۹۵

تعداد صفحه

528

فیپا

پاینده، حسین، داستان کوتاه در ایران: داستان‌های مدرن، تهران، نیلوفر، ۱۳۹۵، ۵۲۸ صفحه.