داستان کوتاه در ایران: داستان‌های رئالیستی و ناتورالیستی

49,000 تومان

کتاب حاضر با تأکید بر ضرورت شناخت شالوده‌های نظری داستان کوتاه به عنوان پیش شرط نقد، هم نظریه‌های این ژانر را معرفی می‌کند و هم این که کاربرد آن نظریه‌ها را در نقد عملی برگزیده‌ای از شاخص‌ترین و صناعت‌مندترین داستان‌های کوتاه ایران نشان می‌دهد.
ساختار جلد اول از این قرار است: در بخش اول مفاهیم و نظریه‌های داستان رئالیستی و داستان ناتورالیستی معرفی شده‌اند. در بحث راجع به این مفاهیم و نظریه‌ها نویسنده رویکردی میان‌رشته‌ای در پیش گرفته و لذا رئالیسم و ناتورالیسم در ادبیات را از راه قیاس با همین سبک‌ها در هنرهای بصری (عمدتاً نقاشی و بعد سینما) تبیین کرده است.
در بخش بعدی نقدهای مشروحی بر داستان‌های ممتازی که با این دو سبک نوشته شده‌اند ارائه گردیده است. در بخش پایانی این مجلد قرائت‌های نقادانه از داستان‌های بیشتری به دست داده شده است که تحولات مهم در زمینۀ مضامین و تکنیک‌های داستان کوتاه در ایران را به نمایش می‌گذارند.
در این کتاب نویسنده علاوه بر تحلیل‌های موردی و اشاره به داستان‌های متعدد، مجموعاً پانزده داستان کوتاه به قلم نویسندگان رئالیست و ناتورالیست ایرانی و یک داستان از ادبیات کهن فارسی (هزار و یک شب) را به طور مشروح نقد کرده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسین پاینده

محل نشر

تهران

ناشر

نیلوفر

تاریخ نشر

۱۳۹۵

تعداد صفحه

584

فیپا

پاینده، حسین، داستان کوتاه در ایران: داستان‌های رئالیستی و ناتورالیستی، تهران، نیلوفر، ۱۳۹۵، 584 صفحه.