ح‍اف‍ظ ش‍ن‍اسی‌ در ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌: ب‍ررسی‌ ش‍رح‍ه‍ای‌ ف‍ارسی‌ دیوان‌ ح‍اف‍ظ در ش‍ب‍ه ‌ق‍اره‌

60,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سیده‌ چ‍ان‍د بی‌ بی‌

محل نشر

اسلام آباد

ناشر

م‍رک‍ز ت‍ح‍قیق‍ات‌ ف‍ارسی‌ ایران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

376

فیپا

بی‌ بی‌، سیده‌ چ‍ان‍د، ح‍اف‍ظ ش‍ن‍اسی‌ در ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌ (ب‍ررسی‌ ش‍رح‍ه‍ای‌ ف‍ارسی‌ دیوان‌ ح‍اف‍ظ در ش‍ب‍ه ‌ق‍اره‌)، اس‍لام‌ آب‍اد: م‍رک‍ز ت‍ح‍قیق‍ات‌ ف‍ارسی‌ ایران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌، ۱۳۸۶، ۳۷۶ صفحه.