تفسیر دفتر اول مثنوی معنوی (CD)

50,000 تومان

ناموجود

شرح و تفسیر دفتر اول مثنوی معنوی توسط عبدالکریم سروش در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا از اردیبهشت ماه 1395 شروع شد. مجموعۀ حاضر مشتمل بر چهار CD حاوی فایل‌های صوتی این شرح و تفسیر است.

بخش اول از جلسۀ 1 الی 20.
بخش دوم از جلسۀ 21 الی 35.
بخش سوم از جلسۀ 36 الی 50.
بخش چهارم از جلسۀ 51 الی 65.

توضیحات تکمیلی

محل نشر

تهران

ناشر

صراط

تاریخ نشر

1392

فیپا

تفسیر دفتر اول مثنوی معنوی (CD)، مجموعه گفتارهای عبدالکریم سروش، تهران، صراط، 1392.