تاریخ‌ تحول‌ نثر فارسی‌ معاصر

21,000 تومان

book-preview

 

متضمن‌ بحث‌ در تحول‌ نثر و علل‌ آن‌ و شرح‌ سبک های‌ جدید نویسندگی‌ و آثار نویسندگان‌ معاصر و فهرست‌ جراید و مجلات ‌ایران

سبک شناسی یا تاریخ تحول از رشته های جدیدی است که دانشمندان تا یک قرن پیش هیچگونه اطلاعی از آن نداشتند. در دوره صفویه هنگامی که سبک “هندی” در شعر جانشین شیوه “عراقی” گردید محققین ضمن مشاهده اختلاف دو سبک متوجه این فن شدند و مقدمات تحقیق را فراهم ساختند. بررسی سبک شناسی یا تاریخ تحول نثر فارسی، تألیف عزیز دولت آبادی علاوه بر اینکه مکمل بسیاری از کتاب های پیش از خویش است، مباحث تازه ای نیز دلرد که نتیجه تحقیقات و تتبعات مؤلف است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عزیز دولت‌ آبادی‌

محل نشر

تبریز

ناشر

فرهنگ‌

تاریخ نشر

1333

تعداد صفحه

54

فیپا

دولت‌ آبادی‌، عزیز؛ تاریخ‌ تحول‌ نثر فارسی‌ معاصر متضمن‌ بحث‌ در تحول‌ نثر و علل‌ آن‌ و شرح‌ سبکهای‌ جدید نویسندگی‌ و آثار نویسندگان‌ معاصر و فهرست‌ جراید و مجلات ‌ایران، تبریز، چاپ‌ فرهنگ‌، ۱۳۳۳، ۵۴