ادب‍ی‍ات‌ ن‍وی‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌: ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ از ۱۳۵۶ ت‍ا۱۳۷۹

در این مجموعه، آثار مربوط به ادبیات نوین فارسی معرفی انتقادی شده اند. همچنین به بازتاب و تفسیر این آثار در قلمرو نقد اشارتی رفته است. کتاب شناسی این مجموعه سال‌های 1356تا 1379 را شامل می‌شود. شیوه معرفی کتاب‌ها بدین صورت است که نام خانوادگی و نام نویسنده، سپس کتاب یا مقاله مورد نظر، آن گاه شماره چاپ و نام ناشر و در انتها سال انتشار و شماره صفحات درج گردیده است .معرفی کتاب‌ها برحسب الفبای نام خانوادگی و در قالب چهار نوع داستان، شعر، نقد ادبی و نمایش‌نامه، سامان یافته است. در این مجموعه آثار مربوط به ادبیات جدید فارسی به گونه نقد معرفی شده همچنین به بازتاب و تفسیر این آثار در قلمرو نقد اشارتی رفته است. کتاب شناسی این مجموعه سال‌های 1356تا 1379را شامل می‌شود .شیوه معرفی کتاب‌ها بدین صورت است که نام خانوادگی و نام نویسنده، سپس کتاب یا مقاله مورد نظر، آن گاه شماره چاپ و نام ناشر و در انتها سال انتشار و شماره صفحات درج گردیده است .معرفی کتاب‌ها برحسب الفبای نام خانوادگی و در قالب چهار نوع داستان، شعر، نقد ادبی و نمایش‌نامه، سامان یافته است .

توضیحات تکمیلی

نویسنده

کریستف بالایی و گروهی از مولفان

محل نشر

تهران

ناشر

معین، انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

416

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

ادب‍ی‍ات‌ ن‍وی‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌: ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ از ۱۳۵۶ ت‍ا۱۳۷۹، کریستف بالایی و گروهی از مولفان، تهران، م‍ع‍ی‍ن‌، ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ای‍ران‌، 1382، 416 صفحه

شابک

9647603118