قوم از یاد رفته

160,000 تومان

book-preview

 

این قوم صائبین مندائی می باشند که قرآن مجید در آیاتی چند که بعد از مقدمه ی این کتاب آمده است آن ها را موحد و اهل کتاب شمرده که چون عملی نیک انجام دهند شایسته ی اجر اخروی خواهند بود. صائبین قومی آرامی می باشند که محل سکونت اولیه آنان در مصر و فلسطین قدیم بوده و امروزه در جنوب کشورهای ایران و عراق زندگی می کنند. مندائیان را می توان از اولین آوارگان فلسطینی بشمارآورد که نزدیک دوهزارسال قبل بر اثر برخورد با اقوام دیگر مجبور به ترک دیار خود و مهاجرت از آن شدند، آنان از فلسطین و بویژه کناره های رود اردن به سوی شمال سوریه و بین النهرین و سپس خوزستان که در حوزه ی حکومت اشکانیان واقع بود کوچ کردند .

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سلیم برنجی

محل نشر

تهران

ناشر

دنیای کتاب

تاریخ نشر

1367

تعداد صفحه

294

فیپا

برنجی، سلیم؛ قوم از یاد رفته، تهران، انتشارات دنیای کتاب، سال 1367، 294 صفحه.