سهم زرتشتیان در انقلاب مشروطیت ایران

10,000 تومان

book-preview

سخنرانی دکتر فرهنگ مهر در دانشگاه اصفهان

در بررسی حوادث منتج به انقلاب مشروطه حضور و همراهی همۀ ایرانیان در حوادث مربوط به انقلاب قابل لمس و بررسی است. به عبارتی خواسته و ناخواسته انسان ایرانی در جهت یا برخلاف جهت انقلاب در حركت بوده است. نقش ایرانیان زرتشتی و حضورشان در انقلاب مشروطه از موضوعاتی است كه دربارۀ آن كمتر سخن رفته است. سهم زرتشتیان در انقلاب مشروطه تحت سه عنوان قابل بررسی است:
۱- كمک‌های مالی به آزادی‌خواهان و مجاهدان مشروطیت.
۲- شركت عملی در مبارزات انقلاب مشروطیت و شهدای زرتشتی.
۳- محرک زرتشتیان در این مجاهدات.
دكتر فرهنگ مهر در اردیبهشت ۱۳۴۸ در یک سخنرانی در دانشگاه اصفهان این مطالب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است که در جزوۀ حاضر مکتوب شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فرهنگ مهر

تاریخ نشر

1348

تعداد صفحه

38

فیپا

مهر، فرهنگ، سهم زرتشتیان در انقلاب مشروطیت ایران، 1348، 38 صفحه.