راهنمای پژوهش‌های زردشتی

35,000 تومان

book-preview

 

در سال 2015 در مجموعۀ کتاب‌های The WileyBlackwell Campanion to Religion اثری جامع دربارۀ دین زردشتی با عنوان راهنمای دین زردشتی منتشر شد. در این اثر سترگ، سی و سه پژوهشگر متخصص، جنبه‌های گوناگون دین زردشتی را در سی و شش فصل معرفی کرده و چکیدۀ آخرین دستاوردهای پژوهشی و گاه نظریات گوناگون دربارۀ یک موضوع را آورده‌اند.
کتاب حاضر که ترجمۀ بخش ششم کتاب راهنمای دین زردشتی است، منابع اولیه برای شناخت دین زردشتی و زردشتیان را به اجمال معرفی می‌کند و به بیان دیگر چکیده‌ای از چهار گروه اصلی منابع متنی اولیه به دست می‌دهد.
میگل آنخل آندرس تولدو در فصل یکم این کتاب خلاصه‌ای از متن‌های اوستایی، دستنویس‌های اوستایی با ترجمه‌های فارسی میانۀ (پهلوی) آنها و نوشته‌های فارسی میانه ارائه می‌کند. او در این فصل فهرستی از ویراست‌ها، ترجمه‌ها و مطالعات انجام‌شده بر روی این آثار را با ارجاع کوتاه (صاحب اثر و سال انتشار) ذکر کرده است و خواننده می‌تواند اطلاعات کامل کتابشناختی هر اثر را در کتابنامۀ پایان کتاب بیابد.
دو فصل نوشتۀ دنیل شفیلد دربارۀ آثار زردشتی به فارسی نو و گُجَراتی به متن‌هایی می‌پردازند که به طور علمی ـ یا حتی اصلا ـ معرفی و بررسی نشده‌اند و در مجموع برای پژوهشگران دین زردشتی هم تا سالیان اخیر ناشناخته بوده‌اند؛ به‌ویژه متن‌های گجراتیِ زردشتی در واقع بکر و دست‌نخورده باقی مانده‌اند. از این رو این فصل‌ها نه صرفا خلاصۀ مطالعات موجود بلکه پژوهش‌هایی دست اول هستند. همچنین باید گفت که این فصل‌ها بیشتر توصیفی‌اند و تصویری از ادبیات فارسیِ زردشتی و گجراتیِ زردشتی، تاریخ و سیر تحولات و مهم‌ترین آثار آنها به دست می‌دهند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

میگل آنخل آندرس تولدو، دنیل شفیلد

مترجم

عسکر بهرامی

محل نشر

تهران

ناشر

فرهنگ‌ معاصر

تاریخ نشر

1398

تعداد صفحه

132

فیپا

میگل آنخل آندرس تولدو، دنیل شفیلد، راهنمای پژوهش‌های زردشتی، ترجمۀ عسکر بهرامی، تهران، فرهنگ معاصر، 1398، 132 صفحه.