تعمیدیان غریب

160,000 تومان

book-preview

 

مندائیان قومی هستند که به گمنامی در خوزستان زندگی می کنند. غیر از مردم خوزستان، مردم مناطق دیگر ایران عمدتا اطلاعی از موجودیت ایشان ندارند. مردم خوزستان نیز اکثرا اطلاعاتی معوج و مبهم از ایشان دارند. به زبان محلی ایشان را “صبی” می نامند که ظاهرا از ریشه ی “صب” عربی به معنای “ریختن آب” است از آن روی که مناسک دینی مندائیان غالبا با تعمید در آب جاری همراه است انتساب ایشان به “صب” و “صبی” نامیدن ایشان موجه می شود. اگرچه، ایشان خود را “مندائی” می نامند که مشتق از کلمه آرامی مندا به معنای “معرفت” است. اما مندائیان امروزه غالبا مایلند که از نام “صائبین مندائی” برای خود استفاده کنند و به این ترتیب انتساب خود را به “صائبین” مورد تأکید قرار دهند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مهرداد عربستانی

محل نشر

تهران

ناشر

افکار نو

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

340

فیپا

عربستانی، مهرداد؛ تعمیدیان غریب، تهران، افکار نو، 1383، 340 صفحه.