بهایی گری

توضیحات تکمیلی

نویسنده

احمد کسروی

محل نشر

تهران

ناشر

فرخی

تاریخ نشر

1322

فیپا

کسروی، احمد؛ بهایی گری، تهران، انتشارات فرخی، 1322.