منتخب التواریخ

260,000 تومان

book-preview

 

منتخب التواریخ تألیف حاج میرزا ابراهیم خان شیبانی، یکی از منابع عصر ناصری و مظفری است، میرزا ابراهیم خان شیبانی معروف به صدیق الممالک از مستوفیان است که دوران خدمت دولتی و دیوانی در شهرهای اصفهان، تهران و گلپایگان داشته است. گویا منتخب التواریخ تنها اثر به جای مانده از اوست. وی تألیف این کتاب را که یک تاریخ عمومی است، در زمان ناصر الدین شاه آغاز کرد و  رويدادهای تاريخى‌ را تا 1300ق‌/ 1883م‌ در آن‌ گنجاند و آن‌ را منتخب‌ التواريخ‌ ناصری ناميد، اما در آن‌ هنگام‌ به‌ نشر آن‌ توفيق‌ نيافت‌.
در 1315ق‌/1897م‌ تحرير دوم‌ كتاب‌ را به‌ پايان‌ رساند و رويدادهای 15 سال‌ بعد را نيز بر آن‌ افزود. آخرين‌ بار در 1322ق‌/1904م‌ كتاب‌ را ديگر بار نوشت‌ و كامل‌ كرد و منتخب‌ التواريخ‌ مظفّری ناميد. سرانجام‌ در شوال‌ 1326 چاپ‌ و نشر آن‌ انجام‌ يافت‌.
صديق‌الممالك‌ در تأليف‌ اين‌ كتاب‌ دست‌ به‌ اقتباس‌ آشكاری زده‌، چه‌ اثر خود را از آغاز تا رويدادهای 948ق‌/1541م‌ عيناً از روی لب‌ّ التواريخ‌ نوشته يحيى‌ بن‌ عبداللطيف‌ قزوينى‌ نوشته‌ و رويدادهای روزگار قاجارها و نياكان‌ آنان‌ را از جلد سوم‌ تاريخ‌ منتظم‌ ناصری بر گرفته‌ و تنها وقايع‌ سالهای 1300-1322ق‌/1883-1904م‌ را خود نوشته‌ است‌. همين‌ قسمت‌ از كتاب‌ است‌ كه‌ اهميت دارد و از مآخذ مهم‌ اين‌ چند سال‌ از تاريخ‌ ايران‌ به‌ شمار مى‌آيد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

میرزا ابراهیم شیبانی (صدیق الممالک)

محل نشر

تهران

ناشر

علمی

تاریخ نشر

1366

تعداد صفحه

480

فیپا

شیبانی (صدیق الممالک)، میرزا ابراهیم، منتخب التواریخ، تهران، علمی، 1366، 480 صفحه.