روزنامه خاطرات اعتماد‌السلطنه

750,000 تومان

book-preview

 

محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، مترجم ناصرالدین شاه و رئیس دارالترجمه مخصوص و وزیر انطباعات، یکی از رجال معروف عصر ناصری است. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه آئینۀ تمام نمای وضع سیاسی و اجتماعی ایران در هفتاد سال پیش است و دگرگونی روحی و شکلی مملکت ایران را می‌نماید. این اثر بی‌تردید مأخذ مستندی است که اخبار مربوط به حوادث پانزده سال از دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار را در اختیار ما می‌گذارد.
اعتمادالسلطنه هدفش را از نوشتن خاطراتش ثبت شرح حال خود ذکر کرده است و در جای دیگر تصریح کرده که آنچه جرأت به زبان آوردنش را نداشته در این روزنامه نوشته است. اما در بسیاری از موارد جرأت نکرده و به اشارتی گذشته است. اعتمادالسلطنه رازهای خود را در قالب خلسه یا مشهور به خوابنامه حدود سه سال قبل از مرگش به نگارش درآورده است که حقیقتا خواندنی است و محققان تفصیل پاره‌ای مطالب مبهم در روزنامه را می‌توانند در خوابنامه بیابند.

این کتاب در دو بخش نوشته شده است. بخش نخست یا قدیم، از 29 جمادی‌الاولی 1292 تا 19 محرم 1293 را در بر می گیرد و دنباله ندارد و بخش دوم از 19 ربیع الآخر 1298 آغاز شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به کوشش ایرج افشار

محل نشر

تهران

ناشر

امیر کبیر

تاریخ نشر

1390

تعداد صفحه

1150

فیپا

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیر کبیر، 1390، 1150 صفحه.

شابک

9789640004876