رهبران مشروطه

book-preview

 

کتاب رهبران مشروطه، دوره یا جلد اوّل از مجموعه رهبران مشروطه و مشتمل بر 24 زندگینامه از کسانی است که از نظر نویسنده، از رهبران و سردمداران انقلاب مشروطه بوده اند.
افرادی که زندگینامه آن ها بررسی و تحقیق و تحلیل شده، در ابتدای کتاب فهرست وار چنین آورده شده است:
سید جمال الدین افغانی، میرزا ملکم خان، امین الدوله، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، ظهیرالدوله، سید عبدالله بهبهانی، سید محمّد طباطبایی، صمصام السلطنه بختیاری، سردار اسعد، سپهدار تنکابنی، سید جمال الدین واعظ اصفهانی، ملک المتکلّمین، صنیع الدوله، ستّارخان، باقرخان، وثوق الدوله، میرزا حسن خان مشیرالدوله، مستوفی الممالک، یپرم خان ارمنی، شیخ الرئیس قاجار، احتشام السلطنه علامیر، ممتازالدوله، معاضدالسلطنه پیرنیا، قوام السلطنه و مؤتمن الملک.

 

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ابراهیم صفایی

محل نشر

تهران

ناشر

جاویدان

تاریخ نشر

1363

تعداد صفحه

1533

تعداد جلد

2

فیپا

صفایی، ابراهیم، رهبران مشروطه، تهران، جاویدان، 1363، دو جلد، جلد اول 825 صفحه و جلد دوم 708 صفحه.