رنج های بشری

درآمدی بر شکل گیری مناسبات مدنی جوامع باستان و غلبه سلطه گری

توضیحات تکمیلی

نویسنده

رضا مرادی غیاث آبادی

محل نشر

تهران

ناشر

در فضای مجازی منتشر شده است.

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

194

فیپا

مرادی غیاث آبادی، رضا، رنج های بشری: درآمدی بر شکل گیری مناسبات مدنی جوامع باستان و غلبه سلطه گری، تهران، 1391، 194 صفحه.