خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی

140,000 تومان

ناموجود

کتاب خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی، شامل يادداشت‌هاى ايشان از حوادث ایام است، از بدو تولد تا سال 1321ق. اين باب را سه بخش است: نخست، وقایع عصر ناصرى؛ ديگر، حوادث عهد مظفرى و آخر، ضمايم خاطرات.
قسمت نخستين، از تولد نگارنده آغاز و به مرگ ناصرالدين شاه مى‌انجامد. ابتداى اين بخش كه بيانگر خاطرات ايشان است، از تولد تا ورود به خدمت دولت، بسيار خلاصه و به ايجاز نگاشته شده است؛ دنباله اما، به تفصيل است.
قسمت ثانى، از مرگ ناصرالدين شاه آغاز و تا استعفاى ميرزا على‌ اصغرخان امين‌ السلطان از مقام صدارت، به طول مى‌انجامد. اين بخش، بيشتر شامل وقایع پيش و پس از سفر مظفرالدين شاه است به فرنگ؛ تفصيلى است از پيشكارى حسين قلى‌خان در آذربايجان؛ موجبات آن، واقعاتش و پى‌آمدهايش.
قسمت آخر، پاره‌ ای يادداشت‌هاست؛ تفصيل ماجراى قوچان، شرح احوال ميرزا نصرالله نائينى (مشيرالدوله) و چندين موضوع ديگر.

شيوه‌ تقرير خاطرات، نه روزنامه‌نويسى بوده است -به مفهوم رايج آن زمان- و نه به قصد آن. تنها، تقرير وقایع سنوات عمر بوده است به قصد بازنهادن، و از اين رهگذر آگاهانيدن آيندگان و لاجرم تنبه ايشان يا كه عبرت بازماندگان.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به کوشش معصومه مافی و دیگران

محل نشر

تهران

ناشر

تاریخ ایران

تاریخ نشر

1362

تعداد جلد

3

تعداد صفحه

932

فیپا

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی، به کوشش معصومه مافی و دیگران، تهران، تاریخ ایران، 1362، سه جلد، 932 صفحه.