ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ک‍ارک‍رده‍ای‌ ب‍ازار ک‍رم‍ان‌

در این پژوهش سیر تحول و کارکرد بازار سنتی کرمان ذیل هشت فصل بررسی شده است. این فصول عبارت‌اند از: “تبیین موضوع و تعیین روش تحقیق و طرح فرضیه‌ها”، “بررسی سیر تکوین و تحول بازار در ایران”، “بررسی نظام قضایی کارکرد بازارهای سنتی ایران به منظور شناخت ابعاد نظری و تاریخی موضوع”، “بررسی محیط جغرافیایی و سیر استقرار بازار در شهر کرمان و عوامل شهرآفرینی آن”، “بنیان اقتصاد و کارکردهای سنتی بازار کرمان و همچنین ساخت و سازمان فضایی شهر و بازار سنتی”، ”
بررسی تحولات جدید شهر و بازار کرمان” و “ساخت کارکردی و اقتصادی اجتماعی کنونی بازار کرمان”. پژوهشگر در پایان، پس از جمع‌بندی مباحث یاد شده، به منظور حفظ و احیای کارکردهای بازار، راه‌کارهایی توصیه کرده است. بخش پایانی کتاب به فهرست منابع و ماخذ اختصاص دارد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اح‍م‍د پ‍وراح‍م‍د

محل نشر

کرمان

ناشر

مرکز کرمان شناسی

تاریخ نشر

1376

تعداد صفحه

420

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

پوراحمد، احمد، ج‍غ‍راف‍ی‍ا وک‍ارک‍رده‍ای‌ ب‍ازار ک‍رم‍ان‌، کرمان، مرکز کرمان شناسی، 1376، 420 صفحه

شابک

9646487041