جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار

book-preview

 

کتاب جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار توسط ویلم فلور (Willem Marius Floor) خاور شناس هلندی به رشته تحریر درآمده است و شامل اطلاعات اجتماعی دوره قاجار است. وی با این که استاد دانشگاه نیست و پست های مختلف اجرایی داشته است، در مدت عمر خود بیش از 160 کتاب و مقاله در مورد ایران به رشته تحریر در آورده است که کاری است شگرف و بی جهت نیست که از سوی انجمن تحقیقات خاورمیانه در هلند به عنوان پر کارترین خاور شناس هلندی معرفی شد.

تاریخ اجتماعی از جمله شاخه‌های مباحث تاریخ و تمدن است که در میان ما ایرانیان بدان کمتر توجه شده است. فلور در این مطالعه یک الگو یا روش مطالعه در رشته تاریخ اجتماعی را هم به خواننده می آموزد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ویلم فلور

مترجم

ابوالقاسم سری

محل نشر

تهران

ناشر

توس‌

تاریخ نشر

1366

تعداد جلد

10

فیپا

فلور، ویلم، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، توس، 1366، 10 جلد.