ت‍اریخ‌ م‍ب‍ارک‌ غ‍ازانی‌: داس‍ت‍ان‌ غ‍ازان‌ خ‍ان

60,000 تومان

ناموجود

تاریخ مبارک غازانی هستۀ اصلی «جامع التواریخ» بوده و در بردارندۀ تاریخ ایلخانان در ایران، از هولاکو تا غازان خان می‌باشد. ظاهرا کتاب به فرمان غازان و با دریافت مبلغ یک میلیون دینار و در زمان او نوشته شده است. مؤلف به خوبی توانسته وضع مردم، مشکلات زندگی آنان، طرز معیشت، اوضاع مذهبی و طرز سلوک عمال دولت با کارگزاران را منعکس کند که این باعث اهمیت کتاب شده است.
کتاب با مقدمۀ مؤلف، در اشاره به تقسیمات آن آغاز و مطالب در سه قسمت ارائه شده است. سبک نگارش کتاب بر خلاف تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف، بسیار ساده و روان بوده و نوشته‌های مغولی آن به زبان فارسی محاوره‌ای روزگار مؤلف ترجمه شده است که سبکی نو محسوب می‌شود. نویسنده در دورۀ غازان، بانی اصلاحات ایلخان زمان خود بوده و در اصل می‌توان کتاب را راهنمای وی برای غازان خان در راستای انجام این اصلاحات دانست. وی روابط نزدیکی با غازان خان داشته و مورد اعتماد  او بوده است. با اینکه مؤلف خود از کارگزاران ایلخانان مغول بوده و ناچار در اثر خود از آنان با احترام یاد کرده است؛ ولی گزارش کشتارها، ویرانگری‌ها و غارت‌های آنان را به تفصیل بیان و تأسف خود را از این وقایع ابراز کرده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

رشید‌الدین فضل‌الله بن عمادالدوله ابوالخیر، ت‍ص‍حیح‌ ک‍ارل یان‌

محل نشر

ل‍ن‍دن‌

ناشر

س‍ت‍ف‍ن‌ اوس‍تین‌ در ه‍رت‍ف‍ورد

تاریخ نشر

۱۹۴۰م

تعداد صفحه

400

فیپا

رشید‌الدین فضل‌الله بن عمادالدوله ابوالخیر، ت‍اریخ‌ م‍ب‍ارک‌ غ‍ازانی‌: داس‍ت‍ان‌ غ‍ازان‌ خ‍ان، ت‍ص‍حیح‌ ک‍ارل‌ ی‍ان‌، لندن، س‍ت‍ف‍ن‌ اوس‍تین‌، 1940م، 400 صفحه.